Emocionalna inteligencija u liderstvu

Trening Emocionalna inteligencija u liderstvu je namenjena osobama koje vode tim ljudi u organizaciji bilo kog tipa. U okviru jednodnevnog programa lideri će se upoznati sa veštinama prepoznavanja i upravljanja sopstvenim emocijama, kako da koriste svoju emocionalnu inteligenciju u  odnosu sa članovima svoga tima, kako da ostvaruju uticaj i vode svoje ljude koristeći stil emocionalno inteligentnog vođenja.

Emocionalna inteligencija u liderstvu

Kontaktirajte nas