JAČANJE EMOCIONALNIH KAPACITETA U PARTNERSTVU

Iskustveno edukativni trening namenjen osobama koje žele da osnaže svoje emocionalne kapacitete u trenutnim ili budućim vezama i unaprede odnose sa trenutnim ili budućim partnerima/partnerkama. Edukacija je takođe namenjena i kolegama/koleginicama koji rade sa klijentima na temu partnerskih relacija sa ciljem osnaživanja njihovih kapaciteta na polju emocionalnosti, intimnosti i seksualnosti.

Šta možete da očekujete od ove edukacije?
Učesnici/e će proći kroz 5 celina:

  1. Istraživanje emocionalno-seksualnog skripta
  2. Različiti stilovi doživljavanja i pokazivanja ljubavi (Kako postići kompatibilnost sa partnerom/partnerkom koji/a ima različit stil od našeg)
  3. Polja bliskosti u partnerstvu
  4. Emocionalni jezik (Kako prevazići disfunkcionalne obrasce i tražiti ono što nam treba na emocionalno inteligentan način)
  5. Seksualnost kao povezujuća energija ljubavi (Kako pomiriti seksualnost strasti i seksualnost pripadanja; Seksualnost i emocionalno reprogramiranje)

Kontaktirajte nas