ŠKOLA EMOCIONALNE INTELIGENCIJE

“Obrazovanje uma bez obrazovanja srca nije uopšte obrazovanje.” Aristotel

Dinamika rada obavlja se kroz usvajanje teorije i puno praktičnog rada kroz inidividualni i grupni rad. Svi polaznici dobijaju radni marterijal kao i sertifikate o završenom programu, izdatom od strane Centra za razvoj veštine Od Ljubavi Se Raste.

Program je usmeren na tri najvažnije sfere u vašem životu:

Odnos prema sebi

Razumevanje sopstvenih emocija i izgradnja samosvesti, umeće smanjivanja intenziteta neprijatnih emocija poput tuge ili besa i sposobnost pospešivanja prijatnih emocija: zadovoljstva, radosti, sreće.

Socijalne veštine

Za one koji žele da ih okruženje vidi kao harizmatičnu osobu, omiljenog sagovornika ili poželjnog partnera/ku; za osobe koje žele da nauče kako da se odupru manipulaciji i adekvatno upute ili prime kritiku.

Emocionalna inteligencija u poslovnim odnosima

Emocionalna pismenost doprinosi bržem dobijanju povišice na poslu, izgradnji pozitivnog imidža i uticaja u poslovnom okruženju.

Emocionalna inteligencija podrazumeva našu sposobnost da:

  • prepoznamo i razumemo naše emocije i reakcije – SAMOSVEST
  • upravljamo našim emocijama, raspoloženjima, reakcijama i ponašanjem – SAMOKONTROLA
  • upregnemo svoje emocije da nas motivišu na određene akcije i radimo na postizanju naših ciljeva – MOTIVACIJA
  • prepoznamo osećanja drugih, razumemo njihove emocije i ponašanja i koristimo to radi efikasnijih odnosa sa drugima – EMPATIJA
  • izgradimo kvalitetnije odnose sa drugima, pregovaramo, uspešno predvodimo druge ili učestvujemo kao značajan deo tima – SOCIJALNE VEŠTINE

Zašto je emocionalna inteligencija toliko važna? Ona igra veliku ulogu u uticaju na naše:
FIZIČKO ZDRAVLJE – Samo kada smo svesni naših emocija i reakcija na stres možemo upravljati stresom i postići dobro fizičko zdravlje.
MENTALNO ZDRAVLJE – Emocionalna inteligencija utiče na naš stav i pogled na naš život, bolje komuniciramo o svojim emocijama i to činimo na konstruktivan način. Bolje razumevanja osećanja i potreba ljudi oko nas donosi nam kvalitetnije i ispunjujuće odnose.
SPOSOBNOST REŠAVANJA KONFLIKATA – Kada umemo da prepoznamo tuđe emocije i saosećamo sa tuđim perspektivama, mnogo nam je lakše da razrešavamo konflikte ili čak i da ih izbegnemo. Takođe ovo doprinosi i boljem pregovaranju. Lakše nam je da pružimo drugima ono što žele onda kada razumemo koje su njihove potrebe.
USPEH – Visoka emocionalna inteligencija jača naše unutrašnje pokretače koji sprečavaju preteranu prokrastinaciju, jačaju samopouzdanje i pomažu nam da se usredsredimo na ciljeve.
LIDERSTVO – Sposobnost razumevanja onoga što motiviše druge i izgradnje dobrih odnosa sa kolegama neminovno čini ljude boljim liderima. Mogućnost prepoznavanja različitih emocionalnih profila među svojim kolegama ili zaposlenima pomaže rukovodiocima da izgrade pozitivno i efikasno radno okruženje.

Zadovoljstvo dosadašnjih učesnika i učesnica programa emocionalne pismenosti je 100%. Ukoliko želite da se pridružite onima koji su za sebe izabrali najbolji način da ostvare svoje ciljeve prijavite se putem mejla centar@odljubaviseraste.com i informisaćemo vas o sledećem terminu održavanja škole. Ukoliko želite da se Škola emocionalne inteligencije organizuje u vašoj organizaciji, školi, firmi, kontaktirajte nas i kreiraćemo program koji će biti prilagođen u skladu sa vašim zahtevima.

Kontaktirajte nas