Šta je lični razvoj i zašto nam je potreban?

Lični razvoj je doživotni proces. Podrazumeva procenu postojećih veština i kvaliteta, postavljanje ciljeva i razvijanje novih veština koje su potrebne kako bi se ciljevi realizovali. Lični razvoj je potreban svakoj osobi kako bi mogla da iskoristi sve svoje lične potencijale i zaista ih pretvori snage koje će koristiti kako bi postali najbolja verzija sebe.

Postoji jedna anegdota koju je napisao Mark Tven. Priča ide ovako: Jedan čovek koji je umro otišao je kod Svetog Petra i pitao ga sa velikom radoznalošću: „Sveti Petre, molim te reci mi, ko je bio najveći i najsposobniji vojskovođa svih vremena?“ Sveti Petar mu istog momena odgovori: „To je bar lako pitanje, najveći vojskovođa svih vremena je onaj čovek tamo“.  „Ali to ne može biti. Ja znam tog čoveka, on je bio običan stolar“. Sveti Petar ga pogleda i reče mu: „Da se pripremao za to, ovaj čovek bi bio najveći vojskovođa svih vremena“. Anegdota govori o tome da naši kapaciteti nisu dovoljni kako bismo postigli najbolje rezultate. Ali ukoliko uložimo vreme i napor da razvijemo ono što u sebi nosimo, tada nema šta ne možemo da postignemo.

Nase akcije Od ljubavi se raste

Kontaktirajte nas