UPRAVLJANJE EMOCIJAMA U POSLOVNOM OKRUŽENJU

Specijalno dizajniran program za organizacije koje neguju izvrsnost u poslovanju!

Program „Upravljanje emocijama u poslovnom okruženju“ namenjen je vašoj organizaciji ukoliko želite izvanredne poslovne rezultate tako što ćete: ·kod vaših zaposlenih sprečiti ili umanjiti sindrom sagorevanja; ·obučiti zaposlene kako da se ophode prema svojim klijentima i korisnicima na način zbog kojih će se uvek vraćati i želeti da iznova plaćaju usluge koje vaša organizacija pruža; ·održavati dobro mentalno zdravlje vaših zaposlenih koje povoljno utiče na njihovu produktivnost i efikasnost; ·smanjiti odlazak zaposlenih nakon što ste uložili u njihovu obuku i umesto toga ih obučiti kako da istovremeno budu zadovoljni i kvalitetom svoga rada utiču na pozitivan razvoj organizacije.

VI ŽELITE ZAPOSLENE KOJI:

 1. Upravljaju sopstvenim emocijama na način koji ostvaruje ciljeve vaše organizacije
 2. Umeju da prepoznaju i saniraju znake stresa i sindroma sagorevanja
 3. Efikasno komuniciraju sa različitim profilima i najtežih klijenata
 4. Dobro funkcionišu u timu
 5. Svojim ponašanjem i uslugom promovišu vrednosti organizacije

MI ĆEMO PRUŽITI NEOPHODNO ZNANJE I VEŠTINE KROZ:

 1. Usvajanje teorijskog znanja o emocionalnoj inteligenciji u poslovnom okruženju i osobenostima emocionalnog rada (eng. Emotional labor)
 2. Dijagnostifikovanje radnih stilova vaših zaposlenih i prilagođavanje komunikacijskih veština svakom od njih
 3. Praktične vežbe za upravljanje emocijama i prevenciju stresa
 4. Socijalne veštine kroz teoriju, individualni i grupni rad polaznika programa
 5. Individualni rad sa pojedincima (opciono)

ISTAKNITE SE NA TRŽIŠTU IZVANREDNIM OSOBLJEM ZBOG KOJIH ĆE SE VAŠI KORISNICI UVEK VRAĆATI I UVEĆAVATI

 • Komunikacija u timu – Vršimo dijagnostiku radnih stilova vaših zaposlenih i podučavamo ih tehnikama efikasnog komuniciranja koje pozitivno utiču na stvaranje konstruktivne i podsticajne radne atmosfere.
 • Upravljanje stresom – Zaposleni uče o pozitivnim funkcijama neprijatih emocija kao i praktične tehnike za upravljanje stresom i prevenciju sindroma sagorevanja koji je najčešći razlog odsustva zaposlenih ili njihove česte smene.
 • Efikasna komunikacija sa zahtevnim klijentima – Kako bi vaši zaposleni mogli komunikacijski da odgovore na izazove u radu sa zahtevnim klijentima potrebno je da: nauče da prepoznaju različite profile ovakvih korisnika, utvrde njihove manifestne ali i prikrivene (psihološke) potrebe, i raspolažu iscrpnim asortimanom adekvatnog komunikacijskog odgovora na ovakve zahteve. Dokazano je da se klijenti vraćaju kada iskustvo sa pružaocima usluga pamte kao prijatno. U cilju zadovoljenja različitih profila korisnika vaših usluga, neophodno je da vaši zaposleni umeju da pruže vrhunsku uslugu i najzahtevnijim klijentima ali i da sačuvaju svoj profesionalni integritet kao i ugled kompanije koju zastupaju. Nakon što prođu kroz program „Upravljanje emocijama u poslovnom okruženju“ vaši zaposleni će naučiti da prilagode svoje komunikacijske odgovore najzahtevnijim tipovima klijenata.
 • Emocionalna inteligencija u službi izgrađivanja poslovne izvrsnosti – Emocionalna inteligencija podrazumeva sposobnost da prepoznamo i razumemo sopstvene i tuđe emocije i reakcije. Ona nam omogućava da umemo da odaberemo odgovarajuće ponašanje i usmerimo ih ka ostvarivanju cilja. Emocionalno inteligentni zaposleni lakše upravljaju svojim emocijama i saniraju stres; bolje prepoznaju klijentove potrebe i uspešnije primenjuju adekvatne odgovore na iste. Emocionalno inteligentni lideri i menadžeri ostvaruju bolju saradnju sa svojim timom, uspešnije sarađuju sa članovima svoga tima i brže dostižu misiju svoje organizacije.

Kontaktirajte nas